SZACHY

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni”.

P.Morphy

Dzieci  w wieku przedszkolnym z łatwością opanowują tę królewską grę. Postrzegają ją jako świetną rozrywkę, a jednocześnie doskonalą umysły, uczą się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koncentracji, ale także rozwijają wyobraźnię i pamięć. Mali szachiści słuchają pogadanek o szachach, poznają bajki szachowe, rysują, biorą udział w konkursach i zabawach o szachowej tematyce. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż dzieci uczą się odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Stają się bardziej cierpliwe, wytrwałe i w pełni panują nad sobą. Szachy uczą ich pokory gdyż wiedzą, że nie wszystkie  decyzje są słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty, który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu wzrasta ich szacunek do przeciwnika i samych siebie, potrafią stosować w życiu zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dzieci. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Widzimy więc, że szachy to nie tylko rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych przedszkolaków.