SPOTKANIA MATEMATYCZNE

Zajęcia przygotowują dzieci do nauki matematyki na sposób szkolny. Realizowane są według programu „Dziecięca matematyka” prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Mgr Ewy Zielińskiej. Program jest potwierdzeniem, że systematyczne wspieranie dziecka w nauce matematyki stymuluje i rozwija możliwości umysłowe oraz uzdolnienia w tej dziedzinie. Program obejmuje między innymi następujące kręgi tematyczne:

  • Orientacja przestrzenna;
  • Rytmy i rytmiczna organizacja czasu;
  • Liczenie obiektów;
  • Przyczyna i skutek;
  • Dodawanie i odejmowanie;
  • Klasyfikacja;
  • Intuicje geometryczne;
  • Układanie i rozwiązywanie zadań.