RYTMIKA

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce (poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie), wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.
W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia z rytmiki, w naszym przedszkolu, odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej po 30 minut. Mają one na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie ich zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:

 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • kształcenie poczucia rytmu;
 • poprawne śpiewanie piosenek;
 • poprawne i estetyczne poruszanie się;
 • wspólne muzykowanie;
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

W programie znajdziemy między innymi:

 • zabawy ruchowe z muzyką,
 • śpiewanie piosenek,
 • zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające dzieci na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamika, barwa wysokości dźwięków, metrum, budowa utworu),
 • percepcja muzyki,
 • zabawy twórcze,
 • gra na instrumentach perkusyjnych.

W świat muzyki i rytmiki wprowadza nas p. Leszek Wróbel.