PLAN DNIA

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne oraz edukacyjne. Jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do podstawy programowej.
Zasady organizacji pracy placówki zostały również dostosowane do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Szczegółowy rozkład dnia poszczególnych grup możesz pobrać tutaj. Ramowy rozkład dnia 2023/2024.