PLAN DNIA

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne oraz edukacyjne. Jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Szczegółowy rozkład dnia poszczególnych grup możesz pobrać tutaj.