KONTAKT

Niepubliczne Przedszkole
AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Olsztyn, ul. Jaroszyka 5

Dyrektor 796 512 124
 Z-ca Dyrektora
 570 505 424
Kangurki
507 400 403
Tygryski 507 400 406
3-latki 507 400 408
Rybki i Pszczółki 513 170 709


biuro@akademiaprzedszkolaka.info.pl