JĘZYK ANGIELSKI

Małe dzieci mają w sobie ogromny potencjał i bardzo szybko przyswajają treści realizowane podczas lekcji językowych. Program wykorzystywany podczas zajęć z języka angielskiego skupia się wokół następujących tematów- ja, mój dom, moja rodzina, kolory, owoce, warzywa, zabawki, zwierzęta (domowe, hodowlane, dzikie), środki transportu, zawody, pory roku, pogoda, pożywienie, części garderoby, części ciała, czynności wykonywane regularnie. Staramy się także zapoznać dzieci ze świętami i tradycjami typowymi dla krajów angielskiego obszaru językowego.
W naszym przedszkolu dzieci uczą się głownie poprzez metodę zabawową oraz pokazową. Wykorzystujemy także metodę reagowania całym ciałem (Total Physical Response), która polega na łączeniu produkcji językowej z czynnościami motorycznymi. Nieodzownymi środkami są także gry dydaktyczne i sytuacyjne, rymowanki, historyjki obrazkowe, bajki, wierszyki, piosenki, kolorowe ilustracje.

Nauczyciel języka angielskiego – p. Martyna Wójcicka.