HARMONOGRAM SPOTKAŃ

SZANOWNI RODZICE!

Biorąc pod uwagę Państwa sugestie, zawarte w ankietach, terminy spotkań będą podawane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.
Częstotliwość spotkań będzie uzależniona od potrzeb placówki.