GRUPY PRZEDSZKOLNE

W Akademii Przedszkolaka istnieje podział na grupy wiekowe. Każda grupa ma własną salę z łazienką, dostosowaną do wieku, czyli potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Opiekę w każdej grupie sprawują dwie wychowawczynie.

W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje 6 grup wiekowych.

Trzylatki.
Do tej grupy przyjmujemy dzieci od 2,5 do 3 lat. W bieżącym roku są to Zajączki oraz Jeżyki.

                                   

Wychowawczyniami Grupy Zajączków są:                       Wychowawczyniami Grupy Jeżyków są:
p. Magdalena Polak i p. Sylwia Pietrzyk.                         p. Marta Bujel i p. Natalia Mazurowska.

Czterolatki.
W bieżącym roku szkolnym to nasze Mrówki. Ich sala znajduje się na parterze placówki.

Wychowawczyniami Grupy Mrówek są:
p. Paulina Brzozowska i p. Łucja Błaszczyk.

Pięciolatki.
To dwie grupy równolatków. Grupa Tygrysków i Grupa Kangurków, które zajmują dwie, sąsiadujące ze sobą, sale na I piętrze.

                     

Wychowawczyniami Grupy Tygrysków są:                       Wychowawczyniami Grupy Kangurków są:
p. Katarzyna Wróbel i p. Aneta Seidel.                                 p. Teresa Puchalska i p. Patrycja Downar.

Sześciolatki.
To grupa zerówkowa, a dokładniej grupa Pszczółek. Rocznik 2014, który od września 2021 r. pójdzie do szkoły. Sala Pszczółek mieści się na I piętrze.

Wychowawcami Grupy Pszczółek są:
p. Aleksandra Piotrak i p. Iwona Malewska – Nowak.