GRUPY PRZEDSZKOLNE

W Akademii Przedszkolaka istnieje podział na grupy wiekowe. Każda grupa ma własną salę z łazienką, dostosowaną do wieku, czyli potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Opiekę w każdej grupie sprawują dwie wychowawczynie.

W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonuje 6 grup wiekowych.