GODZINY PRACY

Przedszkole Akademia Przedszkolaka czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 18.00. Również w wakacje i ferie zimowe. W święta i dni ustawowo wolne od pracy nie pracujemy.

W przypadku długich weekendów, w wigilię i sylwestra, zbieramy informacje od rodziców o zapotrzebowaniu na opiekę. Jeżeli zachodzi taka potrzeba przedszkole zapewnia opiekę, przy czym zastrzega sobie prawo do łączenia grup.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się do godziny 9:00.

W razie konieczności późniejszego przyprowadzenia dziecka (w określonym dniu), prosimy o telefoniczne powiadomienie przedszkola do godziny 9:00 lub zgłoszenie tego faktu wychowawcy w dniu wcześniejszym.